fbpx
Skip to content Skip to footer

Generelle betingelser ved køb af rejse gennem Verti Tours

Verti Tours er medlem af Rejsegarantifonden i Danmark med medlemsnummer 3539 og derfor er alle pakkerejser købt gennem Verti Tours omfattet af Rejsegarantifonden.

Bestilling af en rejse:

Først når gæsten har accepteret et tilbud, Verti Tours har fremsendt en faktura og modtaget et depositum, er en rejse bestilt. Gæsten accepterer de betingelser, som står i fakturaen samt Verti Tours generelle betingelser ved indbetaling af depositum. Herunder også en bekræftelse på at de angivne navne på rejsedeltagere er korrekte. Eventuelle problemer eller omkostninger ved forkert navn påhviler gæsten.

Betaling:

Ved bestilling af rejsen fremsendes en faktura med angivet betalingsfrist på enten hele rejsen eller betaling af depositum og restbetaling. Hvis ikke de anførte betalingsfrister overholdes, bortfalder aftalen og et eventuelt depositum tilbagebetales ikke.

Rejsedokumenter:

Rejsedokumenter fremsendes ca. 2 uger før afrejse. Hvis rejsedokumenterne ikke er modtaget 10 dage før afrejse, skal du kontakte Verti Tours. Alle tider på dine rejsedokumenter er lokaltider. Det er gæstens eget ansvar efter afrejse at holde sig opdateret om eventuelle tidsændringer på flyvninger. Dette kan eventuelt gøres via www.checkmytrip.com.

Det er gæstens ansvar at møde frem til lufthavnen i god tid, så gæsten ikke misser sit fly. Vi anbefaler, at du møder i lufthavnen 3 timer før afrejse.

Særlige ønsker:

Har du særlige ønsker om glutenfri mad, er laktoseintolerant eller andet, der skal tages hensyn til, er det vigtigt, at du gør opmærksom på dette ved bestilling af din rejse. 

Hos langt de fleste flyselskaber er sædereservering ikke længere en del af flybillettens pris og det er noget gæsten selv skal gøre på flyselskabets hjemmeside mod en ekstra betaling, der påhviler gæsten.

Bagageregler:

Det er ikke er tilladt at tage planter, frø til plantning, frisk frugt og grønt samt andre planteprodukter såsom afskårne blomster, bark, kviste og grene med hjem fra rejser i lande uden for EU, uden at disse følges af et officielt plantesundhedscertifikat.

Pas og visum:

Det er gæstens eget ansvar at sørge for at pas og visumbetingelser er opfyldte. Mange lande kræver at ens pas er gyldigt minimum 6 måneder efter udrejse. Du kan holde dig opdateret om visumregler for de enkelte lande på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hvis du ikke er i besiddelse af dansk pas, anbefaler vi altid, at du kontakter ambassaden for dit rejsemål og forhører dig om eventuelle visumregler.

Overholdes krav til pas og visum ikke, påhviler alle følgevirkninger heraf ene og alene gæsten.

Forsikring:

Verti Tours anbefaler på det kraftigste, at du tegner en rejseforsikring og en sygdomsafbestillingsforsikring. Hvis du ikke allerede har disse, anbefaler vi, at du kontakter Gouda Rejseforsikring.

Afbestilling:

Hvis rejsen afbestilles mellem indbetaling af depositum og restbetaling, mistes det indbetalte depositum. Hvis afbestillingen finder sted efter indbetaling af hele rejsens pris er hele beløbet tabt.

Aflysning fra Verti Tours:

Rejsen kan aflyses grundet udefrakommende omstændigheder, som Verti Tours og vores samarbejdspartnere ikke har indflydelse på. I dette tilfælde refunderes gæsten det fulde indbetalte beløb. Gæsten kan ikke gøre krav på yderligere erstatning.

Reklamation:

Hvis gæsten oplever en mangel på sin rejse, skal gæsten straks kontakte Verti Tours, så Verti Tours kan forsøge at afhjælpe manglen under rejsen. Hvis gæsten ikke kontakter Verti Tours straks manglen konstateres, så Verti Tours kan prøve at afhjælpe manglen, bortfalder retten til kompensation. 

Hvis Verti Tours ikke kunne afhjælpe manglen under rejsen, skal et krav om kompensation være Verti Tours i hænde senest 4 uger efter hjemkomst.

Force Majeure:

I tilfælde af force majeure så som pandemi, strejker, vejrlig eller andre forhold, som Verti Tours ikke har indflydelse på, er Verti Tours ikke ansvarlig.

Værneting:

Sø- og handelsretten i København. Eventuelle søgsmål skal afgøres ved dansk ret og anlægges ved en dansk domstol.

Der tages generelt forbehold for trykfejl.